Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mốc thếch


[mốc thếch]
gray with mould; very mouldy
Quần áo mốc thếch
Clothes gray with mouldGray with mould
Quần áo mốc thếch Clothes gray with mould


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.