Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
mông lung


[mông lung]
Cũng mung lung
Misty, foggy.
Cảnh mông lung của buổi chiều tà
The misty view of a late afternoon.
hazy, vague, obscure; diffused, dimMisty, foggy
Cảnh mông lung của buổi chiều tà The misty view of a late afternoon


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.