Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
máynoun
machine; engine. internal-combustion engine

[máy]
engine; apparatus; machine
Tắt hết máy đi!
Stop all engines!
Cứ để máy chạy!
Leave the engine running!
Tôi không muốn trở thành cái máy soạn nhạc!
I don't want to become a song-writing machine!
Máy ông hao điện quá!
Your machine uses too much electricity!
to quicken
Đứa bé máy trong bụng cô ấy
The child quickened in her wombGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.