Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lusty


/'lʌsti/

tính từ

cường tráng, mạnh mẽ, đầy khí lực, đầy sức sống

    a lusty young man một thanh niên cường tráng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lusty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.