Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lustful
lustful
['lʌstful]
tính từ
dâm dật, dâm đãng; đầy khát vọng, đầy dục vọng
he never lacks lustful gestures
hắn chẳng bao giờ thiếu những cử chỉ dâm đãng


/'lʌstful/

tính từ
dâm dật, dâm đâng; đầy khát vọng, đầy dục vọng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lustful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.