Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lunik


/'lu:nik/

danh từ

vệ tinh Liên xô bay qua mặt trăng


Related search result for "lunik"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.