Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lung

lung
[lʌη]
danh từ
phổi
nơi thoáng đãng (ở trong hoặc gần thành phố)
good lungs, lung-power
giọng nói khoẻ


/lʌɳ/

danh từ
phổi
nơi thoáng đãng (ở trong hoặc gần thành phố) !good lungs
giọng nói khoẻ

Related search result for "lung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.