Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
luncher
luncher
['lʌnt∫ə]
danh từ
người ăn trưa


/'lʌntʃə/

danh từ
người ăn trưa

Related search result for "luncher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.