Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lunacy
lunacy
['lu:nəsi]
danh từ
tình trạng điên rồ, tình trạng mất trí
hành động điên rồ, cử chỉ điên dại; ý nghĩ rồ dại


/'lu:nəsi/

danh từ
tình trạng điên rồ, tình trạng mất trí
hành động điên rồ, cử chỉ điên dại; ý nghĩ rồ dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lunacy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.