Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
love-knot
love-knot
['lʌvnɔt]
danh từ
nơ thắt hình số 8


/'lʌvnɔt/

danh từ
nơ thắt hình số 8

Related search result for "love-knot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.