Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lovable
lovable
['lʌvəbl]
tính từ
đáng yêu, dễ thương


/'lʌvəbl/

tính từ
đáng yêu, dễ thương

Related search result for "lovable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.