Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lounger
lounger
['laundʒə]
danh từ
người hay đi thơ thẩn, người lang thang
kẻ lười biếng


/'laundʤə/

danh từ
người hay đi thơ thẩn, người lang thang
kẻ lười biếng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lounger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.