Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lounge

lounge
['laundʒ]
danh từ
sự đi thơ thẩn, sự lang thang không mục đích
ghế dài, đi văng, ghế tựa
buồng đợi, phòng khách, phòng ngồi chơi (ở khách sạn)
nội động từ
đi thơ thẩn, đi dạo, lang thang không mục đích ((cũng) to lounge about)
ngồi uể oải; nằm ườn
to lounge away one's time
lãng phí thời giờ


/'laundʤ/

danh từ
sự đi thơ thẩn, sự lang thang không mục đích
ghế dài, đi văng, ghế tựa
buồng đợi, phòng khách, phòng ngồi chơi (ở khách sạn)

nội động từ
đi thơ thẩn, đi dạo, lang thang không mục đích ((cũng) to lounge about)
ngồi uể oải; nằm ườn

ngoại động từ
((thường) away) to lounge away one's time lang thang uổng phí thì giờ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lounge"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.