Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loudness
loudness
['laudnis]
danh từ
tính chất to, tính chất ầm ĩ
sự nhiệt liệt; tính kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)
tính sặc sỡ, tính loè loẹt(vật lí) âm lượng, cường độ

/'laudnis/

danh từ
tính chất to, tính chất ầm ĩ
sự nhiệt liệt; tính kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)
tính sặc sỡ, tính loè loẹt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "loudness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.