Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
look-in
look-in
['luk'in]
danh từ
cái nhìn thoáng qua
sự ghé thăm chốc lát
khả năng thành công, khả năng thắng
to have a look-in
(thể dục,thể thao), (thông tục) có khả năng thắng


/'luk'in/

danh từ
cái nhìn thoáng qua
sự ghé thăm chốc lát
khả năng thành công, khả năng thắng
to have a look-in (thể dục,thể thao), (thông tục) có khả năng thắng

Related search result for "look-in"
  • Words pronounced/spelled similarly to "look-in"
    look-in loosen

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.