Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
long-playing
long-playing
['lɔη'pleiiη]
tính từ
(nói về dĩa hát) chơi đến ba mươi phút một mặt


/'lɔɳ'pleiiɳ/

tính từ
quay tốc độ 33, 1 roành vòng một phút (đĩa hát)

Related search result for "long-playing"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.