Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
logogriph
logogriph
['lougougrif]
danh từ
phép đố chữ
câu đố chữ


/'lɔgougrif/

danh từ
phép đố chữ
câu đó chữ

Related search result for "logogriph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.