Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
log-head
log-head
['lɔghed]
danh từ
người ngu ngốc, người ngu đần


/'lɔghed/

danh từ
người ngu ngốc, người ngu đần

Related search result for "log-head"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.