Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lock up


    Chuyên ngành kỹ thuật
hãm lại
khóa lại
    Lĩnh vực: cơ khí & công trình
gài lại
    Lĩnh vực: xây dựng
móc khóa
    Lĩnh vực: toán & tin
tình trạng treo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.