Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lock chamber


    Chuyên ngành kỹ thuật
buồng âu
buông cửa van
khoang âu
    Lĩnh vực: xây dựng
buồng âu thuyền
khoang âu thuyền
khoang cửa cống


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.