Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
local

local
['loukəl]
tính từ
thuộc về một nơi hoặc vùng nào đó; địa phương
the local farmer, doctor, shopkeeper
nông dân, bác sĩ, chủ hiệu ở địa phương
local knowledge
hiểu biết về địa phương
she's a local girl
cô ấy là dân địa phương
a local train/bus
xe lửa/xe búyt địa phương
local authorities
nhà đương cục địa phương
local time
giờ địa phương
local colour
(văn học) màu sắc địa phương
local government
chính quyền địa phương
local call
điện thoại gọi đến một nơi gần (cước phí thấp); điện thoại trong vùng; điện thoại nội hạt
local option
quyền quyết định của dân địa phương thông qua việc bỏ phiếu
tác động đến một chỗ nào đó; cục bộ
local war
chiến tranh cục bộ
local anaesthetic
gây tê cục bộ
local inflammation
viêm cục bộ
is the pain local?
đau ở một chỗ à?
(toán học) (thuộc) quỹ tích
danh từ
(số nhiều) cư dân ở một nơi hoặc một vùng nào đó; người dân địa phương
the locals tend to be suspicious of strangers
người dân địa phương có khuynh hướng nghi ngờ người lạ mặt
tàu hoả hoặc xe búyt ở địa phương
quán rượu gần nhà của mình
which is your local?
quán rượu nào là quán anh hay lui tới?
to pop into the local for a pint
tạt vào quán rượu làm một panh
chi nhánh của một tổ chức (nhất là của công đoàn)địa phương, cục bộ

/'loukəl/

tính từ
địa phương
local authorities nhà đương cục địa phương
local time giờ địa phương
local colour (văn học) màu sắc địa phương
local government chính quyền địa phương
bộ phận, cục bộ
local war chiến tranh cục bộ
(toán học) (thuộc) quỹ tích

danh từ
người dân địa phương; người làm nghề tự do ở địa phương; người giảng đạo ở địa phương
tin tức địa phương
xe lửa địa phương
tem địa phương
đội thể thao (bóng đá, bóng chuyền...) địa phương
(số nhiều) kỳ thi địa phương
(thông tục) trụ sở, công quán

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "local"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.