Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lobule
lobule
['lɔbju:l]
danh từ
thuỳ con, tiểu thuỳ


/'lɔbju:l/

danh từ
thuỳ con, tiểu thuỳ

Related search result for "lobule"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.