Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
loblolly man
loblolly+man
['lɔblɔlimæn]
danh từ
(hàng hải) người phụ mổ (phụ tá cho bác sĩ mổ xẻ)


/'lɔblɔlimæn/

danh từ
(hàng hải) người phụ mổ (phụ tá cho bác sĩ mổ xẻ)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.