Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lobelia
lobelia
[lə'biliə]
danh từ
cây lôbêli


/lou'bi:ljə/

danh từ
cầy lôbêli

Related search result for "lobelia"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.