Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
live on
live+on

[live on]
saying && slang
have to pay rent and buy food etc.
What will we live on if you don't have a job?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.