Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lisle thread
lisle+thread
['lailθred]
danh từ
chỉ lin (chỉ sản xuất ở Lin, nước Pháp)


/'lailθred/

danh từ
chỉ lin (chỉ sản xuất ở Lin, nước Pháp)

Related search result for "lisle thread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.