Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
linkage
linkage
['liηkidʒ]
danh từ
sự nối lại với nhau, sự nối kết, sự liên kếtsự cố kết, sự bện, sự nối;(vật lí) số đầy đủ các đường sức giao nhau;
thông lượng vòng

/'liɳkidʤ/

danh từ
sự nối lại với nhau, sự kết hợp, sự liên hợp

Related search result for "linkage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.