Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
link

link


link

A chain is made up of many links.

[liηk]
danh từ
mắt xích, vòng xích, khâu xích
mắt dây đạc (= 0,20 m)
(số nhiều) khuy cửa tay
mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan
mối liên lạc; chỗ nối; vật để nối
ngoại động từ
liên kết, nối kếtsự liên kết, sự nối
l. of chain (tô pô) mắt xích
mechanical l. (điều khiển học) liên kết cơ giới

/liɳk/

danh từ
đuốc, cây đuốc

danh từ
mắt xích, vòng xích, khâu xích
mắt dây đạc (= 0, 20 m)
(số nhiều) khuy cửa tay
mắt lưới; mắt áo sợi dệt, mắt áo sợi đan
mối liên lạc; chỗ nối; vật để nối

ngoại động từ
nối, nối lại với nhau, kết hợp lại, liên kết lại, liên hợp lại
khoác (tay)

nội động từ
kết hợp, liên kết; bị ràng buộc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "link"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.