Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
linage


/'ainidʤ/

danh từ

số lượng tin tính theo dòng

số tiền trả tính theo dòng


Related search result for "linage"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.