Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lightning-arrester
lightning-arrester
['laitniηə'restə]
danh từ
(điện học) cái chống sét (trong máy điện, (rađiô)...)


/'laitniɳə,restə/

danh từ
(điện học) cái chống sét (trong máy điện, raddiô...)

Related search result for "lightning-arrester"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.