Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
life-springs


/'laifstriɳz/

danh từ
những cái để bám lấy cuộc sống
    his life-springs are cut (broken) nó chết

Related search result for "life-springs"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.