Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
libido
libido
[li'bi:dou]
danh từ
(triết học) sự hoạt động mạnh mẽ hoặc sự thôi thúc về tình cảm nhất là về tình dục; dục tình


/li'bi:dou/

danh từ
(triết học) dục tình
sức sống, sinh lực

Related search result for "libido"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.