Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
liên canverb
to concern
việc này không liên quan gì đến anh This does not concern you

[liên can]
to concern
Việc này không liên can gì đến anh
This does not concern you
to get implicated/involved in somethingGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.