Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lesion
lesion
['li:ʒn]
danh từ
(y học) thương tổn


/'li:ʤn/

danh từ
(y học) thương tổn

Related search result for "lesion"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.