Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lemon-squeezer
lemon-squeezer
['lemən,skwi:zə]
danh từ
dụng cụ vắt chanh


/'lemən,skwi:zə/

danh từ
cái để vắt chanh

Related search result for "lemon-squeezer"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.