Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
legerdemain
legerdemain
[,ledʒədə'mein]
danh từ
trò lộn sòng, trò bài tây, trò ảo thuật
sự lừa phỉnh; mưu lừa gạt
sự nhanh tay


/'ledʤədə'mein/

danh từ
trò lộn sòng, trò bài tây, trò ảo thuật
sự lừa phỉnh; mưu lừa gạt
sự nhanh tay

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.