Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
left-hander
left-hander
['left'hændə]
danh từ
người thuận tay trái
cú đấm trái


/'left'hændə/

danh từ
người thuận tay trái
cú đấm trái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "left-hander"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.