Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
left-hand
left-hand
['lefthænd]
tính từ
về bên trái, bằng tay trái
a left-hand blow
một cú đấm tráivề phía trái

/'lefthænd/

tính từ
về phía trái, về bên trái; cho tay trái; bằng tay trái
a left-hand blow một cú đấm trái

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "left-hand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.