Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lees
lees
[li:z]
danh từ số nhiều
cặn rượu, cặn
cặn bã
the lees of society
những cặn bã của xã hội
to drink (drain) a cup to the lees
uống không chừa cặn
chịu đau khổ đến cùng
the lees of life
lúc tuổi già sức yếu


/li:z/

danh từ số nhiều
cặn rượu, cặn
cặn bã
the lees of society những cặn bã của xã hội !to drink (drain) a cup to the lees
uống không chừa cặn
chịu đau khổ đến cùng !the lees of life
lúc tuổi già sức yếu

Related search result for "lees"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.