Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lecherousness
lecherousness
['let∫ərəsnis]
Cách viết khác:
lechery
['let∫əri]
danh từ
sự phóng đãng; sự dâm đãng


/'letʃərəsnis/ (lechery) /'letʃəri/

danh từ
sự phóng đâng; sự dâm đãng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.