Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
learning

learning
['lə:niη]
danh từ
sự tiếp thu kiến thức hoặc rèn luyện kỹ năng; sự học tập
kiến thức
a man of great learning
một người có kiến thức rộng, một học giả lớn
the new learning
thời kỳ phục hưng
những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 (như) tiếng Hy-lạp...)


/'lə:niɳ/

danh từ
sự học
sự hiểu biết; kiến thức
a man of great learning một người có kiến thức rộng, một học giả lớn !the new learning
thời kỳ phục hưng
những môn học mới (đưa vào nước Anh trong (thế kỷ) 16 như tiếng Hy-lạp...)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "learning"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.