Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
learnable
learnable
['lə:nəbl]
tính từ
có thể học được


/'lə:nəbl/

tính từ
có thể học được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.