Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leal
leal
[li:l]
tính từ
(Ê-cốt) (văn học) trung thành, chân thực
the land of the leal
(xem) land


/li:l/

tính từ
(Ê-cốt) (văn học) trung thành, chân thực !the land of the lead
(xem) land

Related search result for "leal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.