Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leaf-mould
leaf-mould
['li:fmould]
danh từ
đất mùn


/'li:fmould/

danh từ
đất mùn

Related search result for "leaf-mould"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.