Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lb.
lb.
[paund]
danh từ
Pao (khoảng 450 gam)


/paund/

danh từ
(đo) Pao (khoảng 450 gam)

Related search result for "lb."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.