Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lawn tennis
lawn+tennis
['lɔ:n,tenis]
danh từ
(thể dục,thể thao) quần vợt sân cỏ


/'lɔ:n'tenis/

danh từ
(thể dục,thể thao) quần vợt sân c

Related search result for "lawn tennis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.