Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
launder
launder
['lɔ:ndə]
ngoại động từ
giặt là
to launder a suit
giặt là một bộ đồ
chuyển (tiền kiếm được bằng cách bất chính) vào ngân hàng để che dấu gốc tích của số tiền đó


/'lɔ:ndə/

ngoại động từ
giặt là

nội động từ
có thể giặt là được

Related search result for "launder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.