Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lassie
lassie
['læsi]
danh từ
(thân mật) cô gái, thiếu nữ


/'læsi/

danh từ
(thân mật) cô gái, thiếu nữ
em yêu quí

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "lassie"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.