Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lap up
lap+up

[lap up]
saying && slang
welcome, appreciate
She laps up their compliments. She loves their praise.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.