Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
laodicean




laodicean
[,leioudi'siən]
danh từ
người thờ ơ (đối với (chính trị), (tôn giáo))


/,leioudi'siən/

danh từ
người thờ ơ (đối với chính trị, tôn giáo)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.